Fighter 1200 4kw 089908

Vi lagerför de flesta reservdelar till din Fighter 1200 4kw 089908 värmepump. Alla våra Nibe Reservdelar är original och omfattas av 12 månaders garanti.

Genom att använda Nibe original reservdelar säkerställer du driften av din värmepump, värmepumpens livslängd och värmepumpens effektivitet.

Om du skulle sakna några reservdelar till din Fighter 1200 4kw 089908 Värmepump tveka inte att kontakta oss.

  1. £142.78 incl. VAT
  2. £103.29 incl. VAT
  3. 003. Termostat716ru

    TERMOSTAT 716RU
    Compatible with...
    Loading next step...
    £35.97 incl. VAT
  4. 007. Schrad.vent M 1/4" Pipe resd.

    SCHRAD.VENT M 1/4" RöR RESD.
    Compatible with...
    Loading next step...
    £14.96 incl. VAT
  5. 008. overcurrent protection

    öVERSTRöMSSKYDD
    Compatible with...
    Loading next step...
    £35.09 incl. VAT
  6. 010. Schrad.vent M 1/4" Pipe resd.

    SCHRAD.VENT M 1/4" RöR RESD.
    Compatible with...
    Loading next step...
    £14.96 incl. VAT
  7. 013. terminal Gray

    KOPPLINGSPLINT GRå
    Compatible with...
    Loading next step...
    £10.12 incl. VAT
  8. £253.77 incl. VAT
  9. 026. Motor Protection

    MOTORSKYDD
    Compatible with...
    Loading next step...
    £101.31 incl. VAT
  10. 033. High pressure +2.0 -0.2

    HöGTRYCKSPRESSOSTAT +2,0 -0,2
    Compatible with...
    Loading next step...
    £82.17 incl. VAT
  11. 036. Magn.vent Res.d

    MAGN.VENT RES.D
    Compatible with...
    Loading next step...
    £180.07 incl. VAT
  12. 040. Processor 2-step F-1200

    PROCESSOR 2-STEG F-1200
    Compatible with...
    Loading next step...
    £217.25 incl. VAT
  13. 041. Low pressure +0.3 -0.3

    LåGTRYCKSPRESSOSTAT +0,3 -0,3
    Compatible with...
    Loading next step...
    £72.27 incl. VAT
  14. 047. Processor 1-step F-1200

    PROCESSOR 1-STEG F-1200
    Compatible with...
    Loading next step...
    £180.07 incl. VAT
  15. 049. Vibration Damper

    VIBRATIONSDäMPARE
    Compatible with...
    Loading next step...
    £10.12 incl. VAT
  16. 052. Safety valve 3,0bar Res.d

    Säkerhetsventil 3,0bar
    1/2"  (514)
    Compatible with...
    Loading next step...
    £42.35 incl. VAT
  17. 054. Transformer

    TRANSFORMATOR
    Compatible with...
    Loading next step...
    £30.25 incl. VAT
  18. 061. Contactor

    KONTAKTOR
    Compatible with...
    Loading next step...
    £72.27 incl. VAT
  19. 063. Dirt filter R25 Res.d

    SMUTSFILTER R25 RES.D
    Compatible with...
    Loading next step...
    £31.68 incl. VAT
  20. 064. Sight

    SYNGLAS
    Compatible with...
    Loading next step...
    £64.02 incl. VAT
  21. 065. filter drier L.tot = 150 Res.d

    TORKFILTER L.TOT=150 RES.D
    Compatible with...
    Loading next step...
    £43.34 incl. VAT
  22. 067. Contactor

    KONTAKTOR
    Compatible with...
    Loading next step...
    £72.27 incl. VAT
  23. 069. Contactor

    KONTAKTOR
    Compatible with...
    Loading next step...
    £72.27 incl. VAT
  24. 079. Avtappn.ventil M.lock

    AVTAPPN.VENTIL M.LOCK
    Compatible with...
    Loading next step...
    £17.49 incl. VAT
  25. 081. Dirt filter R25 Res.d

    SMUTSFILTER R25 RES.D
    Compatible with...
    Loading next step...
    £31.68 incl. VAT
  26. 085. Level vessel Kompl.res.d

    NIVåKäRL KOMPL.RES.D
    Compatible with...
    Loading next step...
    £84.04 incl. VAT
  27. 088. Sensor Cable

    GIVARKABEL
    Compatible with...
    Loading next step...
    £20.79 incl. VAT
  28. 094. Sensor Cable

    GIVARKABEL
    Compatible with...
    Loading next step...
    £20.79 incl. VAT
  29. 097. Flexible Hose

    FLEXIBEL SLANG
    Compatible with...
    Loading next step...
    £51.70 incl. VAT
  30. 099. Cable entry

    KABELGENOMFöRING
    Compatible with...
    Loading next step...
    £10.12 incl. VAT
  31. 117. Foot With M12 Ben

    FOT MED M12 BEN
    Compatible with...
    Loading next step...
    £10.12 incl. VAT
  32. £528.00 incl. VAT