Bentone Motorer

Products

 1. Motor 0.55Kw220/240V1Fsimel

  Motor 0.55Kw220/240V1Fsimel
  529.82£ incl. VAT 423.86£ excl. VAT Add to Cart
 2. Motor 0.75/0.90Kw 50/60Hz 3F

  Motor 0.75/0.90Kw 50/60Hz 3F
  305.38£ incl. VAT 244.31£ excl. VAT Add to Cart
 3. Motor 0.75/0.90kw 50/60hz 3f

  Motor 0.75/0.90kw 50/60hz 3f
  420.51£ incl. VAT 336.41£ excl. VAT Add to Cart
 4. Motor 1.5/1.8Kw 50/60Hz 3F

  Motor 1.5/1.8Kw 50/60Hz 3F
  429.11£ incl. VAT 343.28£ excl. VAT Add to Cart
 5. Motor 1.5/1.8kw 50/60hz 3f

  Motor 1.5/1.8kw 50/60hz 3f
  587.39£ incl. VAT 469.91£ excl. VAT Add to Cart
 6. Motor 110W 1F 230V 50/60Hz

  Motor 110W 1F 230V 50/60Hz
  RSK-nummer: 6374196
  224.81£ incl. VAT 179.85£ excl. VAT Add to Cart
 7. Motor 110w 1f 230v 50/60hz RSK-nummer 6374196

  Motor 110w 1f 230v 50/60hz RSK-nummer 6374196
  296.33£ incl. VAT 237.06£ excl. VAT Add to Cart
 8. Motor 110W 1F 230V Kpl.Res-Del

  Motor 110W 1F 230V Kpl.Res-Del
  RSK-nummer: 6374197
  229.98£ incl. VAT 183.99£ excl. VAT Add to Cart
 9. Motor 110w 1f 230v kpl.res-del RSK-nummer 6374197

  Motor 110w 1f 230v kpl.res-del RSK-nummer 6374197
  303.16£ incl. VAT 242.53£ excl. VAT Add to Cart
 10. Motor 120W+Växel Vfr44

  Motor 120W+Växel Vfr44
  RSK-nummer: 6115444
  485.10£ incl. VAT 388.08£ excl. VAT Add to Cart
 11. Motor 120w+växel vfr44 RSK-nummer 6115444

  Motor 120w+växel vfr44 RSK-nummer 6115444
  663.06£ incl. VAT 530.45£ excl. VAT Add to Cart
 12. Motor 125W 1F 230V 50/60Hz Kpl

  Motor 125W 1F 230V 50/60Hz Kpl
  320.54£ incl. VAT 256.43£ excl. VAT Add to Cart
 13. Motor 125w 1f 230v 50/60hz kpl

  Motor 125w 1f 230v 50/60hz kpl
  428.27£ incl. VAT 342.62£ excl. VAT Add to Cart
 14. Motor 125W Kpl

  Motor 125W Kpl Res.Del.
  RSK-nummer: 6482038
  255.49£ incl. VAT 204.39£ excl. VAT Add to Cart
 15. Motor 125w kpl res.del. RSK-nummer 6482038

  Motor 125w kpl res.del. RSK-nummer 6482038
  336.15£ incl. VAT 268.92£ excl. VAT Add to Cart
 16. Motor 180W 1F 230V 50/60Hz 5Uf

  Motor 180W 1F 230V 50/60Hz 5Uf
  260.85£ incl. VAT 208.68£ excl. VAT Add to Cart
 17. Motor 180W 1F 230V 50/60Hz Kpl

  Motor 180W 1F 230V 50/60Hz Kpl
  RSK-nummer: 6481102
  260.85£ incl. VAT 208.68£ excl. VAT Add to Cart
 18. Motor 180w 1f 230v 50/60hz kpl RSK-nummer 6481102

  Motor 180w 1f 230v 50/60hz kpl RSK-nummer 6481102
  342.90£ incl. VAT 274.32£ excl. VAT Add to Cart
 19. Motor 180W 3-Fas

  Motor 180W 3-Fas
  RSK-nummer: 6481238
  294.85£ incl. VAT 235.88£ excl. VAT Add to Cart
 20. Motor 180w 3-fas RSK-nummer 6481238

  Motor 180w 3-fas RSK-nummer 6481238
  420.88£ incl. VAT 336.71£ excl. VAT Add to Cart
 21. Motor 250W 1F 230V 50Hz Kpl

  Motor 250W 1F 230V 50Hz Kpl
  RSK-nummer: 6481103
  308.89£ incl. VAT 247.11£ excl. VAT Add to Cart
 22. Motor 250w 1f 230v 50hz kpl RSK-nummer 6481103

  Motor 250w 1f 230v 50hz kpl RSK-nummer 6481103
  404.99£ incl. VAT 323.99£ excl. VAT Add to Cart
 23. Motor 250W 1F 230V 60Hz Xuf

  Motor 250W 1F 230V 60Hz Xuf
  407.95£ incl. VAT 326.36£ excl. VAT Add to Cart
 24. Motor 250w 1f 230v 60hz xuf

  Motor 250w 1f 230v 60hz xuf
  558.65£ incl. VAT 446.92£ excl. VAT Add to Cart
 25. Motor 250W 3F

  Motor 250W 3F
  RSK-nummer: 6481568
  346.96£ incl. VAT 277.57£ excl. VAT Add to Cart
 26. Motor 250w 3f RSK-nummer 6481568

  Motor 250w 3f RSK-nummer 6481568
  476.04£ incl. VAT 380.84£ excl. VAT Add to Cart
 27. Motor 3.0/3,6Kw 50/60Hz 3F

  Motor 3.0/3,6Kw 50/60Hz 3F
  954.86£ incl. VAT 763.89£ excl. VAT Add to Cart
 28. Motor 3.0/3,6kw 50/60hz 3f

  Motor 3.0/3,6kw 50/60hz 3f
  1,301.45£ incl. VAT 1,041.16£ excl. VAT Add to Cart
 29. Motor 450W 1F 230V 50/60Hz

  Motor 450W 1F 230V 50/60Hz
  396.49£ incl. VAT 317.19£ excl. VAT Add to Cart
 30. Motor 450w 1f 230v 50/60hz

  Motor 450w 1f 230v 50/60hz
  519.47£ incl. VAT 415.58£ excl. VAT Add to Cart
 31. Motor 5.5/6.6Kw 50/60Hz 3F

  Motor 5.5/6.6Kw 50/60Hz 3F
  1,480.71£ incl. VAT 1,184.57£ excl. VAT Add to Cart
 32. Motor 5.5/6.6kw 50/60hz 3f

  Motor 5.5/6.6kw 50/60hz 3f
  1,959.25£ incl. VAT 1,567.40£ excl. VAT Add to Cart
 33. Motor 550W 1F 230V50/60Hz 25Uf

  Motor 550W 1F 230V50/60Hz 25Uf
  467.36£ incl. VAT 373.89£ excl. VAT Add to Cart
 34. Motor 650W 1F 230V 60Hz Kpl.

  Motor 650W 1F 230V 60Hz Kpl.
  RSK-nummer: 6481569
  407.30£ incl. VAT 325.84£ excl. VAT Add to Cart
 35. Motor 650w 1f 230v 60hz kpl. RSK-nummer 6481569

  Motor 650w 1f 230v 60hz kpl. RSK-nummer 6481569
  533.06£ incl. VAT 426.44£ excl. VAT Add to Cart
 36. Motor 650w 3f 400v 60hz kpl.

  Motor 650w 3f 400v 60hz kpl.
  463.20£ incl. VAT 370.56£ excl. VAT Add to Cart
 37. Motor 70W 1F 230V 50/60Hz Kpl.

  Motor 70W 1F 230V 50/60Hz Kpl.
  201.80£ incl. VAT 161.44£ excl. VAT Add to Cart
 38. Motor 70w 1f 230v 50/60hz kpl.

  Motor 70w 1f 230v 50/60hz kpl.
  278.86£ incl. VAT 223.09£ excl. VAT Add to Cart
 39. Motor 90W 1F 230V Kpl

  Motor 90W 1F 230V Kpl Res.Del.
  RSK-nummer: 6374036
  237.47£ incl. VAT 189.97£ excl. VAT Add to Cart
 40. Motor 90w 1f 230v kpl res.del. RSK-nummer 6374036

  Motor 90w 1f 230v kpl res.del. RSK-nummer 6374036
  312.87£ incl. VAT 250.29£ excl. VAT Add to Cart
 41. Motor Bf1 110W 230V50/60Hz Kpl

  Motor Bf1 110W 230V50/60Hz Kpl
  218.80£ incl. VAT 175.04£ excl. VAT Add to Cart
 42. Motor bf1 110w 230v50/60hz kpl

  Motor bf1 110w 230v50/60hz kpl
  288.57£ incl. VAT 230.85£ excl. VAT Add to Cart
 43. Motor Bf1 110W,230V,50/60Hz,Ht

  Motor Bf1 110W,230V,50/60Hz,Ht
  235.25£ incl. VAT 188.20£ excl. VAT Add to Cart
 44. Motor bf1 110w,230v,50/60hz,ht

  Motor bf1 110w,230v,50/60hz,ht
  324.51£ incl. VAT 259.61£ excl. VAT Add to Cart
 45. Motor Fhp 125W Kpl

  Motor Fhp 125W Kpl Res.Del
  RSK-nummer: 6481101
  243.10£ incl. VAT 194.48£ excl. VAT Add to Cart
 46. Motor fhp 125w kpl res.del RSK-nummer 6481101

  Motor fhp 125w kpl res.del RSK-nummer 6481101
  347.98£ incl. VAT 278.38£ excl. VAT Add to Cart
 47. Motor Sim0.55Kw 230/400V 3F

  Motor Sim0.55Kw 230/400V 3F
  503.12£ incl. VAT 402.49£ excl. VAT Add to Cart
 48. Motor sim0.55kw 230/400v 3f

  Motor sim0.55kw 230/400v 3f
  655.30£ incl. VAT 524.24£ excl. VAT Add to Cart
 49. Spjällmotor Kpl Sqn75.215.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.215.A21B
  867.54£ incl. VAT 694.03£ excl. VAT Add to Cart
 50. Spjällmotor kpl sqn75.215.a21b

  Spjällmotor kpl sqn75.215.a21b
  1,126.82£ incl. VAT 901.45£ excl. VAT Add to Cart
 51. Spjällmotor Kpl Sqn75.244.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.244.A21B
  RSK-nummer: 6471350
  690.97£ incl. VAT 552.77£ excl. VAT Add to Cart
 52. Spjällmotor kpl sqn75.244.a21b RSK-nummer 6471350

  Spjällmotor kpl sqn75.244.a21b RSK-nummer 6471350
  898.87£ incl. VAT 719.09£ excl. VAT Add to Cart
 53. Spjällmotor Kpl Sqn75.254.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.254.A21B
  748.81£ incl. VAT 599.05£ excl. VAT Add to Cart
 54. Spjällmotor kpl sqn75.254.a21b

  Spjällmotor kpl sqn75.254.a21b
  973.53£ incl. VAT 778.82£ excl. VAT Add to Cart
 55. Spjällmotor Kpl Sqn75.294.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.294.A21B
  RSK-nummer: 6471349
  666.20£ incl. VAT 532.96£ excl. VAT Add to Cart
 56. Spjällmotor kpl sqn75.294.a21b RSK-nummer 6471349

  Spjällmotor kpl sqn75.294.a21b RSK-nummer 6471349
  866.80£ incl. VAT 693.44£ excl. VAT Add to Cart
 57. Spjällmotor Kpl Sqn75.436.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.436.A21B
  RSK-nummer: 6471347
  797.50£ incl. VAT 638.00£ excl. VAT Add to Cart
 58. Spjällmotor kpl sqn75.436.a21b RSK-nummer 6471347

  Spjällmotor kpl sqn75.436.a21b RSK-nummer 6471347
  1,036.64£ incl. VAT 829.31£ excl. VAT Add to Cart
 59. Spjällmotor Kpl Sqn75.494.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.494.A21B
  748.99£ incl. VAT 599.20£ excl. VAT Add to Cart
 60. Spjällmotor kpl sqn75.494.a21b

  Spjällmotor kpl sqn75.494.a21b
  973.53£ incl. VAT 778.82£ excl. VAT Add to Cart
 61. Spjällmotor Kpl Sqn75.624.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.624.A21B
  756.29£ incl. VAT 605.04£ excl. VAT Add to Cart
 62. Spjällmotor kpl sqn75.624.a21b

  Spjällmotor kpl sqn75.624.a21b
  983.23£ incl. VAT 786.58£ excl. VAT Add to Cart
 63. Spjällmotor Kpl Sqn75.664.A21B

  Spjällmotor Kpl Sqn75.664.A21B
  714.25£ incl. VAT 571.40£ excl. VAT Add to Cart
 64. Spjällmotor kpl sqn75.664.a21b

  Spjällmotor kpl sqn75.664.a21b
  928.90£ incl. VAT 743.12£ excl. VAT Add to Cart
 65. Spjällmotor Lks120-05 (B5-5S1)

  Spjällmotor Lks120-05 (B5-5S1)
  582.21£ incl. VAT 465.77£ excl. VAT Add to Cart
 66. Spjällmotor lks120-05 (b5-5s1)

  Spjällmotor lks120-05 (b5-5s1)
  758.14£ incl. VAT 606.51£ excl. VAT Add to Cart
 67. Spjällmotor Sqm33.510A9

  Spjällmotor Sqm33.510A9
  622.41£ incl. VAT 497.93£ excl. VAT Add to Cart
 68. Spjällmotor sqm33.510a9

  Spjällmotor sqm33.510a9
  849.34£ incl. VAT 679.47£ excl. VAT Add to Cart
 69. Spjällmotor Sqm33.511A9

  Spjällmotor Sqm33.511A9
  1,047.72£ incl. VAT 838.18£ excl. VAT Add to Cart
 70. Spjällmotor sqm33.511a9

  Spjällmotor sqm33.511a9
  1,427.58£ incl. VAT 1,142.06£ excl. VAT Add to Cart
 71. Spjällmotor Sqn13.170B9

  Spjällmotor Sqn13.170B9
  303.90£ incl. VAT 243.12£ excl. VAT Add to Cart
 72. Spjällmotor sqn13.170b9

  Spjällmotor sqn13.170b9
  417.65£ incl. VAT 334.12£ excl. VAT Add to Cart
 73. Spjällmotor Sqn14.170B9

  Spjällmotor Sqn14.170B9
  303.90£ incl. VAT 243.12£ excl. VAT Add to Cart
 74. Spjällmotor sqn14.170b9

  Spjällmotor sqn14.170b9
  417.65£ incl. VAT 334.12£ excl. VAT Add to Cart
 75. Spjällmotor Sta6B3.41/6 3N12R

  Spjällmotor Sta6B3.41/6 3N12R
  RSK-nummer: 6471351
  729.87£ incl. VAT 583.89£ excl. VAT Add to Cart
 76. Spjällmotor sta6b3.41/6 3n12r RSK-nummer 6471351

  Spjällmotor sta6b3.41/6 3n12r RSK-nummer 6471351
  942.11£ incl. VAT 753.69£ excl. VAT Add to Cart
 77. Spjällmotor Sta6B3.41/6 4N18R

  Spjällmotor Sta6B3.41/6 4N18R
  RSK-nummer: 6471352
  770.89£ incl. VAT 616.71£ excl. VAT Add to Cart
 78. Spjällmotor sta6b3.41/6 4n18r RSK-nummer 6471352

  Spjällmotor sta6b3.41/6 4n18r RSK-nummer 6471352
  981.29£ incl. VAT 785.03£ excl. VAT Add to Cart
 79. Spjällmotor Stm 6 Sf-L

  Spjällmotor Stm 6 Sf-L
  352.51£ incl. VAT 282.00£ excl. VAT Add to Cart
 80. Spjällmotor stm 6 sf-l

  Spjällmotor stm 6 sf-l
  483.62£ incl. VAT 386.90£ excl. VAT Add to Cart
Checkout (0)

Select Country

It looks like you're from !

We suggest to you go to our localized store:

Suggestion

Or select manually: